LT EN DE PL 
Krikščionių piligrimystėPiligrimystė LietuvojeJonas Paulius II ir Lietuva
Į pirmą puslapį


O ji kaip motina gera ten tebestovi...
Bernardas Brazdžionis
Silvijos Knezekytės fotografija
JP2PK
 ››› 
Piligrimų kelias
 ››› 
Kauno arkikatedra
  • Vienintelė bazilikinio tūrio gotikos bruožų turinti bažnyčia Lietuvoje.
  • Garsėja Sopulingosios Dievo Motinos paveikslu.
  • Maldininkus traukia Maloningosios Motinos paveikslas.
  • Tarpukariu Kauno arkikatedra buvo pagrindinė Lietuvos bažnytinės provincijos bažnyčia.
  • 1993 m. rugsėjo 6 d. Arkikatedroje meldėsi popiežius Jonas Paulius II.

Kauno arkikatedra bazilika – viena seniausių ir didžiausių šventovių Lietuvoje. Tai vienintelė bazilikinio tūrio gotikos bruožų turinti bažnyčia mūsų šalyje. Monumentalų ir rūstoką bažnyčios architektūros pobūdį lemia gotikos bei renesanso elementai. Dabartinis Bazilikos stilius yra pereinamasis iš gotikos į renesansą. Maldininkus traukia malonėmis garsus XVI a. pabaigoje tapytas Sopulingosios Dievo Motinos paveikslas, taip pat kitas malonėmis garsėjęs XVII a. datuojamas Švč. Mergelės Marijos Maloningosios paveikslas. Arkikatedros kriptoje, koplyčioje ir šventoriuje palaidoti garsūs Lietuvos dvasininkai: vyskupai M. Valančius, M. L. Paliulionis, G. F. Cirtautas, arkivyskupai P. Karevičius, J. Skvireckas, Nunciatūros patarėjas mons. L. Faidutti, prel. J. Mačiulis-Maironis, prel. A. Jakštas-Dambrauskas, kardinolas V. Sladkevičius.

aukštyn