LT EN DE PL 
Krikščionių piligrimystėPiligrimystė LietuvojeJonas Paulius II ir Lietuva


Karaliene maloninga, Kalvarijoj stebuklinga, Tavo globai pavedame mūsų šeimas!
Gintaro Česonio fotografija

Jonas Paulius II ir Žemaičių Kalvarija

Sovietinės priespaudos laikotarpiu popiežių Joną Paulių II nuolatos pasiekdavo žinios apie išskirtinį Žemaičių Kalvarijos šventovės vaidmenį ginant tikėjimo laisvę. 1987 m., Lietuvai švenčiant 600 metų Krikšto jubiliejų, laiške Lietuvos vyskupams popiežius Jonas Paulius II mini lietuvių pamaldumą Kristaus kančiai, ypatingą meilę Mergelei Marijai. Šiame kontekste jis išskirtinai pamini ir Žemaičių Kalvariją.

1987 m. birželio 28 d., sekmadienio vidudienio maldos proga kalbėdamas apie Lietuvą, popiežius Jonas Paulius II Šv. Petro aikštėje susirinkusiai kelių dešimčių tūkstančių maldininkų miniai priminė, jog tarp gausiausiai Lietuvoje maldininkų lankomų Marijos šventovių yra ir Žemaičių Kalvarija.

Švenčiant Švč. Mergelės Marijos metus, Jonas Paulius II 1988 m. gegužės 6 d. suteikė Žemaičių Kalvarijos bažnyčiai mažosios bazilikos titulą su visomis teisėmis ir privilegijomis. 2004 m. kovo 17 d. popiežius Jonas Paulius II nustatė Žemaičių Kalvarijos šventovėje galimų gauti visuotinių atlaidų sąlygas ir leido pradėti stebuklingojo Žemaičių Kalvarijos Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslo vainikavimo popiežiškosiomis karūnomis procesą. Paveikslas 2006 m. spalio 8 d. iškilmingai vainikuotas jau popiežiaus Benedikto XVI palaimintomis karūnomis.

aukštyn