LT EN DE PL 
Krikščionių piligrimystėPiligrimystė LietuvojeJonas Paulius II ir Lietuva


Garbiname Tave, Viešpatie Jėzau Kristau, kad šventuoju Kryžiumi atpirkai pasaulį!
Dainiaus Tunkūno fotografija

Informacija piligrimui

ATLAIDAI ir šventės
Vilniaus Kalvarijų atlaidai – nuo Šv. Kryžiaus Atradimo dienos (gegužės 3 d.) iki Šv. Kryžiaus Išaukštinimo šventės (rugsėjo 14 d.), pagrindinės trys – Sekminių šventės dienos
Šv. Kryžiaus relikvijos pagerbimas – kiekvieno mėnesio 14 dieną

ŠV. MIŠIOS
Lietuvių kalba
Sekmadieniais 10.30, 12.00, 16.00
Šiokiadieniais 18.00ž, 19.00v
Lenkų kalba
Sekmadieniais 9.00, 13.30
Šiokiadieniais 17.00ž, 18.00v
Mėnesio 14 d. 12.00 (lietuvių k.) ir 13.30 val. (lenkų k.), prieš jas  – Šv. Kryžiaus relikvijos pagerbimas, po jų – palaiminimas Šv. Kryžiaus relikvija.
  ž – tik žiemos metu, nuo lapkričio 1 d. iki paskutinio kovo sekmadienio
  v – tik vasaros metu, nuo paskutinio kovo sekmadienio iki lapkričio 1 d.

VILNIAUS KALVARIJŲ KRYŽIAUS KELIAS
Didijį penktadienį, atlaidų pradžios, Sekminių šventės, atlaidų pabaigos dienomis veda parapijos kunigai
Atlaidų laikotarpiu (nuo gegužės 3 d. iki rugsėjo 14 d.):
pirmą mėnesio penktadienį 15.00 veda pranciškonai pasauliečiai,
sekmadieniais 7.30 veda pasauliečiai

Išpažinčių klausoma prieš šv. Mišias

Bažnyčia atidaroma 1 val. prieš pamaldas

Raštinėje (zakristijoje) priimama darbo dienomis 10.00–19.00

KONTAKTAI

Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) bažnyčia
Kalvarijų g. 327, 08420 Vilnius
Tel./faks. (5) 269 74 69
El. paštas info@vilniauskalvarijos.lt
www.vilniauskalvarijos.lt

Parapijos namai
Kalvarijų g. 329, 08420 Vilnius
Tel./faks. (5) 269 74 69

aukštyn