LT EN DE PL 
Krikščionių piligrimystėPiligrimystė LietuvojeJonas Paulius II ir LietuvaSveikas, Kryžiau, mūsų pergale ir viltie!
ELTA fotografija
JP2PK
 ››› 
Piligrimų kelias
 ››› 
Kryžių kalnas
 ››› 
Maldos ir giesmės

Maldos ir giesmės

ATEINAM, ATEINAM...

Lacrima, 2008 m.

Ateiname pas Tave, Viešpatie, į šį iš Tavo kenčiančios Širdies iškilusį Kryžių Kalną! Atnešame Tau savo brolių ir seserų, savo klumpančios Tėvynės ir savuosius kryžius. Ateiname iš toli ir iš arti, iš visų žemės kampelių, kur pažįstamas Nukryžiuotasis Atpirkėjas. Ateiname, nešdamiesi šiuos regimus Išganymo ženklus, liudydami Tavo begalinę meilę mums ir savo ištikimybę.

Norime savuosius kryželius priglausti prie Tavojo, Jėzau, kad įgytume stiprybės juos pakelti. Kad suklupę po naštos sunkumu įstengtume pakilti, Tavo malonės remiami.

Ateiname pas Tave, Kristau, Tavo kviečiami, sekdami paskui visus čia apsilankiusius varguolius, kad vieninga ir karšta visų malda per Kryžių priartintų mūsų ir visos Tėvynės prisikėlimą.

Dar kalba mums čia įmintos Tavo Vietininko Jono Pauliaus II pėdos, kviečia Jo pastatydintas Kryžius, pasitinkantis piligrimus iš viso pasaulio.

Taip, Kryžius – vienintelė mūsų Viltis! O Kryžių Kalnas, pats tiek kartų kryžiuotas, spindi mums Kristaus Pergalės spinduliais...

Ateinam, ateinam su savo kryžiais, priglaudę juos prie šios Palaiminimų Kalvos, išsinešime Tavo Ramybę. Amen.

aukštyn