LT EN DE PL 
Krikščionių piligrimystėPiligrimystė LietuvojeJonas Paulius II ir Lietuva


Šventovė, kur plaka lietuvių tautos širdis.
Jonas Paulius II
ELTA fotografija

Jonas Paulius II ir Vilniaus arkikatedra

1993 m. rugsėjo 4 d. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje lankėsi ir Šv. Kazimiero koplyčioje prie šventojo žemiškųjų palaikų meldėsi popiežius Jonas Paulius II. Popiežius Arkikatedroje taip pat susitiko su kunigais, vienuoliais bei vienuolėmis ir klierikais. Jonas Paulius II sakė padėkojęs Lietuvos globėjui už suteiktą džiaugsmą „su jumis čia pabūti“, pavadino Vilniaus arkikatedrą šventove, „kur plaka lietuvių tautos širdis“, „rūpestingai saugomi žemiškieji šventojo Kazimiero palaikai“. Popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymui atminti Arkikatedroje, netoli šiaurinio išėjimo, prie kolonos įtaisyta marmurinė lenta.

aukštyn