LT EN DE PL 
Krikščionių piligrimystėPiligrimystė LietuvojeJonas Paulius II ir LietuvaPer Jėzaus kančią į dangiškojo Tėvo namus.
Antano Lukšėno fotografija

Tytuvėnų Dievo Motinos atvaizdas

Manoma, kad malonėmis garsėjantis Švč. Mergelės Marijos su Kūdikiu paveikslas nežinomo Lietuvos dailininko XVII a. trečiajame dešimtmetyje nutapytas bernardiniškoje Vilniaus aplinkoje. Paveikslas papuoštas profesionalaus darbo aptaisais, dekoruotais raiškiu, stilingu augalinių motyvų ornamentu. Paveikslas į didįjį altorių veikiausiai įkeltas 1620–1629 m. Dievo Motinos atvaizdas ir jo aptaisai priskirtini prie vertingiausių XVII a. Tytuvėnų ansamblio vietinės dailės paminklų.

Paveiksle vaizduojama Dievo Motina su Kūdikiu ant rankų. Atvaizdas spinduliuoja taurumu, perteikia rimties paženklintą dvasinį susikaupimą. Kūdikis pavaizduotas trimis ketvirčiais pasisukęs į Motiną, dešinę ranką ištiesęs laimina, kairėje rankoje prispaudęs prie kūno laiko Evangeliją. Bendriausia prasme tai šiek tiek modifikuotas Hodegetria ikonografinio tipo atvaizdas. Vidinę Dievo Motinos rimtį labiausiai atspindi ramus, susikaupęs kanoninių bruožų veidas, švelnus, savaip gležnas rodomasis dešiniosios rankos judesys bei jautriai Kūdikį apglėbusios kairiosios rankos padėtis. Panaši nuotaika būdinga ir Kūdikiui, ramiai sėdinčiam ant Motinos rankų.

aukštyn