LT EN DE PL 
Krikščionių piligrimystėPiligrimystė LietuvojeJonas Paulius II ir LietuvaGailestingumo Motina, Tavo apgynimo šaukiamės!
Tomo Vyšniausko fotografija

Šv. Teresės bažnyčia

Šv. Teresės Avilietės bažnyčia, artimai susijusi su Aušros Vartų koplyčia, 1633–1654 m. pastatyta basųjų karmelitų. Ji prisišliejo prie jų erdvaus vienuolyno su keliais vidiniais kiemais. Šv. Teresės bažnyčia niekada nebuvo uždaryta. 1844 m. uždarius basųjų karmelitų vienuolyną, ji kartu su Aušros Vartų koplyčia tapo parapijos bažnyčia.

Šv. Teresės bažnyčią fundavo LDK pakancleris Steponas Pacas, projektavo italų karališkieji architektai – Constante Tencalla ir Giovanni Battista Gisleni. Bažnyčios architektūra kildinama iš XVII a. pirmoje pusėje Romoje pagal Il Gesu bažnyčios pavyzdį statytų bebokščių barokinių šventovių ir artima Liublino, Lvovo, Krokuvos bei kitoms ankstyvosioms vienuolijos bažnyčioms. Fasadas – monumentalus, griežtos linijinės plastikos, tauriai pailgintų proporcijų architektūrinio piešinio. Vilniaus Šv. Teresės bažnyčia išsiskiria basųjų karmelitų statiniams nebūdingu didingumu bei ištaigingumu. Jos fasade panaudotos elegantiškai suderintos medžiagos: pilkas švediškas smiltainis ir juodas bei baltas marmuras. Bažnyčios architektūroje karmelitiškasis modelis sulydytas su išskirtiniu Romos architekto braižu ir karališkos aplinkos bei žymaus mecenato skonį atspindinčiu juodojo marmuro stiliumi.

Dabartinis bažnyčios interjeras sukurtas XVIII a. antroje pusėje. Didžiojo altoriaus pirmojo tarpsnio centre kabo Simono Čechavičiaus paveikslas Šv. Teresės širdies pervėrimas. Jį supa Karmelio ordino šventųjų figūros. Antrasis altoriaus tarpsnis pasižymi netikėta architektūros plastika. Jo centre – Kanuto Rusecko tapytas paveikslas Švč. Mergelė Marija su Kūdikėliu Jėzumi ir šv. Kazimieras. Mat Lietuvos globėjas šv. Kazimieras – 1734 m. įsteigtos Lietuvos basųjų karmelitų provincijos globėjas. Kairiajame altoriuje yra vertingas Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės paveikslas, sukurtas veikiausiai XVIII a. Šv. Teresės bažnyčios sienų tapyba – vienintelis išlikęs tokio plataus užmojo kūrinys iš buvusios Lietuvos basųjų karmelitų provincijos meninio paveldo. 1764 m. užbaigtose freskose atsispindi ordino dvasingumas, jo steigėjos šv. Teresės gyvenimas. Bažnyčios kupole vaizduojama šv. Teresės mirtis ir apoteozė.

aukštyn