LT EN DE PL 
Krikščionių piligrimystėPiligrimystė LietuvojeJonas Paulius II ir LietuvaGailestingumo Motina, Tavo apgynimo šaukiamės!
Klaudijaus Driskiaus fotografija

Informacija piligrimui

ATLAIDAI
Aušros Vartų Dievo Motinos Globos atlaidai – švenčiami aštuonias dienas tą savaitę, į kurią patenka lapkričio 16 diena
Gailestingumo Motinos mažieji atlaidai – kiekvieno mėnesio 16 dieną

ŠV. MIŠIOS

Lietuvių kalba
Sekmadieniais 9.30 (Aušros Vartuose), 11.00, 18.30
Šiokiadieniais 9.00 (Aušros Vartuose), 18.30
Mėnesio 16 d. 12.00
Pirmą mėnesio penktadienį ir šeštadienį 9.00

Lenkų kalba
Sekmadieniais 9.00, 13.00, 17.30
Šiokiadieniais 10.00 (Aušros Vartuose), 17.30
Pirmą mėnesio penktadienį ir šeštadienį 10.00

Lotynų kalba
Šiokiadieniais 7.30

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

Lietuvių kalba
Mėnesio 16 d. 11.00–12.00
Pirmą mėnesio penktadienį 8.30–9.00
Pirmą mėnesio sekmadienį 11.30–12.00
Antrą mėnesio penktadienį 19.30–21.00 jaunimui kriptoje po bažnyčia

Lenkų kalba
Mėnesio 16 d. 9.00–10.00
Pirmą mėnesio penktadienį 11.00–11.30
Pirmą mėnesio sekmadienį 8.30–9.00

NOVENA Dievo Gailestingumo Motinai
Aušros Vartuose lietuvių kalba
Mėnesio 8–15 d. 8.30,
išskyrus: sekmadienį – 10.30 ir 16 d. – 11.00

Apreiškimo Švč. Dievo Gimdytojai AKATISTAS
giedamas Aušros Vartuose
Pirmą mėnesio šeštadienį 10.00 (lietuvių k.), 16.30 (lenkų k.)

MALDA už Vilniaus miestą ir jo PALAIMINIMAS iš Aušros Vartų
Artimiausią gegužės 16 dienai savaitgalį,
artimiausiais birželio–spalio mėn. 16 dienai šeštadieniais 19.00,
per Globos atlaidus lapkričio mėn.

Išpažinčių klausoma prieš visas šv. Mišias, sekmadienį ir Mišių metu

Koplyčia atidaryta 6.00–19.00
Bažnyčia atidaryta 7.00–12.00, 16.00–19.15

Kunigas budi zakristijoje
Sekmadieniais 8.00–14.30 ir 17.00–19.00
Šiokiadieniais 7.15–12.00 ir 15.00–19.00

KKONTAKTAI

Vilniaus Šv. Teresės bažnyčia
Aušros Vartų g. 14, 01129 Vilnius
Tel. (5) 212 35 13, faks. (5) 269 12 35
El. paštas info@ausrosvartai.lt 
www.ausrosvartai.lt

Viešbutis Domus Maria
Aušros Vartų g. 12, 01303 Vilnius
Tel. (5) 264 48 80 
El. paštas domusmaria@vilnensis.lt
www.domusmaria.lt

aukštyn