LT EN DE PL 
Krikščionių piligrimystėPiligrimystė LietuvojeJonas Paulius II ir Lietuva
Jėzau, pasitikiu Tavimi!
Dainiaus Tunkūno fotografija

Šventės

Ses. Faustina jau pirmojo Jėzaus apsireiškimo metu išgirdo žodžius: „Trokštu, kad pirmasis sekmadienis po Velykų būtų Gailestingumo šventė.“ Gailestingojo Jėzaus paveikslas apsireiškusio Išganytojo noru buvo pašventintas būtent šią dieną. 2000 m. Dieviškojo kulto kongregacija paskelbė, kad Atvelykis bus Visuotinės Bažnyčios švenčiamas kaip Dievo Gailestingumo iškilmė.

Nuo šv. Velykų iki Dievo Gailestingumo iškilmės Vilniaus šventovės bendruomenė rengia Gailestingumo savaitę. Jos metu pokalbiai, paskaitos, koncertai, parodos pasklinda po senamiesčio kiemus. Antrosios Velykų dienos vakarą miestelėnai ir Vilniaus svečiai išvysta įspūdingą Šviesos kelią – procesiją su žvakėmis iš Aušros Vartų į Dievo Gailestingumo šventovę. Jai vadovauja Vilniaus arkivyskupas metropolitas. Į Šviesos kelią įsitraukia ir kitų krikščioniškų konfesijų dvasininkai, procesija pakeliui stabteli prie stačiatikių Šventosios Dvasios cerkvės ir vienuolyno, rytų apeigų katalikų Bazilijonų vienuolyno, evangelikų liuteronų bažnyčios. Tiek po Šviesos kelio, tiek po kiekvieną vakarą Gailestingumo šventovėje rengiamų pokalbių bei susitikimų vyksta naktinė Švč. Sakramento adoracija iki kito vidudienio šv. Mišių. 

aukštyn