LT EN DE PL 
Krikščionių piligrimystėPiligrimystė LietuvojeJonas Paulius II ir Lietuva
Į pirmą puslapį


Garbiname Tave, Viešpatie Jėzau Kristau, kad šventuoju Kryžiumi atpirkai pasaulį!
Tomo Vyšniausko fotografija
  • Vėlyvojo baroko stiliaus bažnyčia ir koplyčios – vienas gražiausių XVIII a. architektūros paminklų Lietuvoje.
  • Išsiskiria itin subtilia kompozicija, derinančia vaizdingą ir jaudinančią „maldos sodo“ gamtą su neįmantria, bet išraiškinga architektūra.
  • Šventa vieta, ir šiandien tebetraukianti daugybę maldininkų.

Vilniaus Kalvarijos – šventa vieta, amžius guodusi ir stiprinusi vargų slegiamą žmogų. Šimtus kilometrų maldininkai eidavo pėsti, kad galėtų pakartoti Kristaus kryžiaus kelią ir patirti Dievo palaimą. Čia ir šiandien nuolat sutiksi būrelius piligrimų, o per Sekmines tūkstančiai žmonių su graudžia giesme ir nuoširdžia malda traukia stačiais kalneliais. Vilniaus Kalvarijoms teko skaudžiau, nei kitoms sostinės šventovėms, patirti tas kalvarijas, kurias perėjo Lietuvos katalikai. 1962 m. sovietų okupantai išsprogdino, o dar po metų galutinai nugriovė Kryžiaus kelio koplyčias ir vartus. 1990 m. prasidėjęs Vilniaus Kalvarijų atgimimas, pasak kardinolo Audrio Juozo Bačkio, „tai ne tik sakralinio meno atkūrimas, tai dovana tikintiesiems, visai tautai, patyrusiai daug kančių ir netekčių“. Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia – vienas gražiausių ir geriausiai išlikusių monumentaliosios sakralinės dailės paminklų Lietuvoje. Sopulingosios Dievo Motinos altoriuje po stikliniu gaubtu viešam tikinčiųjų pagerbimui išstatyta Šv. Kryžiaus relikvija.

aukštyn