LT EN DE PL 
Krikščionių piligrimystėPiligrimystė LietuvojeJonas Paulius II ir Lietuva
Į pirmą puslapįGailestingumo Motina, Tavo apgynimo šaukiamės!
Jurgino Žilio fotografija
  • Aušros Vartų koplyčia garsėja stebuklingu Gailestingumo Motinos paveikslu.
  • Vilnių globojančios Gailestingumo Motinos atvaizdą gerbia tiek Vakarų, tiek Rytų krikščionys.
  • Aušros Vartai priklauso europiniam Marijos šventovių tinklui.
  • Šv. Teresės bažnyčia išsiskiria Bažnyčios mokytojos gyvenimą vaizduojančia sienų tapyba.
  • 1993 m. rugsėjo 4 d. Aušros Vartuose meldėsi popiežius Jonas Paulius II.

Aušros Vartų koplyčia su malonėmis garsėjančiu Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos, paveikslu yra viena reikšmingiausių religinių, istorinių ir kultūrinių Lietuvos vietų, pagrindinė Dievo Motinai dedikuota Vilniaus arkivyskupijos šventovė, į kurią veda daugelio kraštų, ne vien katalikų, bet ir ortodoksų piligrimų keliai. Dievo Motinos gerbimas šioje šventovėje itin stiprus ir gyvas. Tai liudija kasmet lapkričio mėnesį daugybę tikinčiųjų sutraukiantys Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos, Globos atlaidai, nuolat gausėjantys votai – didelės padėkos ženklai.

Aušros Vartus supa katalikų Šv. Teresės bažnyčia, graikų apeigų katalikų Švč. Trejybės vienuolynas ir ortodoksų Šventosios Dvasios vienuolynas. Su Aušros Vartų koplyčia šiandien artimai susijusi basųjų karmelitų 1654 m. pastatyta Šv. Teresės Avilietės bažnyčia, prisišliejusi prie didelio ir erdvaus jų vienuolyno su keliais vidiniais kiemais. Šios bažnyčios sienų tapyba – vienintelis išlikęs tokio plataus užmojo kūrinys iš buvusios Lietuvos basųjų karmelitų provincijos meninio paveldo.

aukštyn