LT EN DE PL 
Krikščionių piligrimystėPiligrimystė LietuvojeJonas Paulius II ir Lietuva
Motina Dangaus!
Tu Krekenavos paveiksle žinoma plačiai,
kad stebuklais trauki žmones iš ugnies stačiai.
Jonas Mačiulis-Maironis
Krekenavos bažnyčia XX a. pr. Arūno Švelnos fotografija
JP2PK
 ››› 
Piligrimų kelias
 ››› 
Krekenavos bazilika
 ››› 
Pamaldumas

Atlaidai ir pamaldumas Dievo Motinai

Nuo seniausių laikų Krekenava garsėja Žolinės – Dievo Motinos Dangun Ėmimo atlaidais, sutraukiančiais keliolika tūkstančių žmonių. Šių atlaidų centras – malonėmis garsėjantis Dievo Motinos paveikslas.

Ypač išgarsėjo viena sena Krekenavos Marijai skirta giesmė: išverstą iš lenkų kalbos giesmę suredagavo Pirmojo pasaulinio karo metu Krekenavoje gyvenęs lietuvių literatūros klasikas Maironis. Ji buvo įtraukta į jo poezijos rinkinį „Pavasario balsai“. Krekenavos Dievo Motina giesmėse apgiedama kaip Dangaus Karalienė, Karalienė į dangų paimtoji, Dangaus Vartai, Gelbėtoja nuo blogio ir pražūties, Nusidėjėlių gynėja. Į ją kreipiamasi litanijos kreipiniais, jos šaukiamasi rožinio malda. Su neblėstančiu pamaldumu stebuklingajai Dievo Motinai siejamas ir visais laikais išlaikytas gyvas krekenaviečių tikėjimas, jų kova už tikėjimo laisvę.

Net sovietiniais laikais, kai Žolinė buvo paskelbta darbo diena ir maldininkai buvo baudžiami už vykimą į atlaidus, jų susirinkdavo tūkstančiai. Sovietmečiu į Krekenavos šventovę užsukdavo ir Eucharistijos bičiulių būreliai, keliaudavę po Lietuvą su rožinio malda už Tėvynės atgimimą.

1999 m. rugsėjo 8 d. popiežius Jonas Paulius II suteikė visuotinius atlaidus maldininkams, aplankantiems Krekenavos šventovę bet kurią dieną per Žolinės aštuondienį, švenčiamą nuo rugpjūčio 15 iki 22 d., bet kurio mėnesio 15 d. ir per Šv. Antano Paduviečio atlaidus – birželio 13 d. (keliama į artimiausią sekmadienį). Atlaidų dienomis, ypač rugpjūčio 15 d., tūkstančiai maldininkų užplūsta miestelį, daugybė kunigų klauso išpažinčių.

Krekenavos šventovė 2009 m. kovo 11 d. sujungta ypatingos giminystės dvasiniais ryšiais su Popiežiškąja didžiąja Marijos Bazilika Romoje. Tai pirmoji Lietuvoje ir kol kas vienintelė dukterinė šios Bazilikos šventovė, įrašyta į Bazilikos lentas kaip filija. Ta proga Apaštališkoji penitenciarija suteikė visiems laikams visuotinius atlaidus, švenčiamus Švč. M. Marijos Snieginės dieną, per Žolinę, per visas Švč. M. Marijos iškilmes, kartą per metus maldininko pasirinktą dieną ir kaskart, kai būrys maldininkų aplanko Krekenavos šventovę.

aukštyn