LT EN DE PL 
Krikščionių piligrimystėPiligrimystė LietuvojeJonas Paulius II ir Lietuva


Karaliene maloninga, Kalvarijoj stebuklinga, Tavo globai pavedame mūsų šeimas!
Gintaro Česonio fotografija

Informacija piligrimui

ATLAIDAI
Didžioji Kalvarija – Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo atlaidai – liepos 2–12 d.
Mėnesiniai atlaidai – kiekvieno mėnesio 2 d., jei tądien šeštadienis ar sekmadienis, keliama į pirmadienį

ŠV. MIŠIOS
Sekmadieniais 10.00, 12.00
Šiokiadieniais 17.00ž, 19.00v
Šeštadieniais 12.00 už šeimas
Didžiųjų atlaidų metu 8.00, 10.00, 12.00, 19.00
Mėnesinių atlaidų metu 9.00, 10.00, 12.00
   ž – tik žiemos metu, nuo spalio iki balandžio mėn.
   v – tik vasaros metu, nuo balandžio iki spalio mėn.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
Sekmadieniais ir visų atlaidų metu po 10 val. šv. Mišių iki 12.00

KRYŽIAUS KELIO KALNAI
Giedami Bazilikoje
Gavėnios sekmadieniais ir kasmėnesinių atlaidų metu po 12 val. šv. Mišių
Gavėnios penktadieniais – vieną valandą prieš vakarines šv. Mišias
Giedami ir einami lauke Didžiųjų atlaidų metu
Pagrindinė procesija po 12 val. šv. Mišių, organizuotai einama ir po 19 val. šv. Mišių

ROŽINIS
Šeštadieniais, sekmadieniais ir atlaidų metu prieš 12 val. šv. Mišias
Šiokiadieniais prieš vakarines šv. Mišias

Išpažinčių klausoma prieš kiekvienas šv. Mišias

Bazilika atidaryta
Vasaros metu – 9.00–20.00
Žiemos metu – vieną valandą prieš šv. Mišias,
šeštadieniais ir sekmadieniais 9.00–13.00

KONTAKTAI

Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilika – Žemaičių Kalvarijos šventovė
Vienuolyno g. 1A, Žemaičių Kalvarija, 90442 Plungės r.
Tel. (448) 4 30 88
El. paštas info@zemaiciukalvarija.lt
www.zemaiciukalvarija.lt

Parapijos namai
Gardų a. 11, Žemaičių Kalvarija, Plungės r.

Telšių kunigų seminarijos propedeutinio kurso ir rekolekcijų namai
Vienuolyno g. 1, Žemaičių Kalvarija, Plungės r.
Tel. (448) 4 30 88

aukštyn