LT EN DE PL 
Krikščionių piligrimystėPiligrimystė LietuvojeJonas Paulius II ir LietuvaČia per amžius garbinamas Dievo Sūnus.
Gintaro Česonio fotografija
JP2PK
 ››› 
Piligrimų kelias
 ››› 
Šiluvos šventovė
 ››› 
Bazilika

Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilika

Dabartinė raudono mūro Šiluvos bažnyčia pastatyta ir įrengta XVIII a. trečiajame ketvirtyje. Ji – vientisas vėlyvojo baroko sakralinės architektūros paminklas, kuriame išsaugotas daugiau nei per du šimtmečius beveik nepakeistas vidaus dekoras. Dvibokštė, maždaug 35 m aukščio vertikalių proporcijų bažnyčia iš kitų to meto šventovių išsiskiria netinkuotomis raudonų plytų sienomis. Bažnyčia – trinavė, jos erdvė halinė. Vidurinę navą, dukart platesnę už šonines, pratęsia tokio paties aukščio ir pločio presbiterija, kurią užbaigia trisienė apsidė. Bažnyčios architektas nėra žinomas. Jos vidų dekoravo garsus menininkas Tomas Podgaiskis, per dešimt metų sukūręs puošnų ir vientisą septynių altorių, sakyklos, krikštyklos ir vargonų tribūnos ansamblį.

Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikos ikonografinėje programoje plėtojamos trys pagrindinės temos: Dievo Motinos, pagimdžiusios pasauliui Išganytoją, Kristaus, įsteigusio Bažnyčią, ir Bažnyčios. Šias temas papildo šalutinės temos, pasakojančios apie svarbius Senojo ir Naujojo Testamento įvykius, apaštalus, prie Bažnyčios stiprėjimo ir augimo prisidėjusius šventuosius.

Didžiajame altoriuje saugomas stebuklingasis Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslas. Abipus jo stovi Mergelės Marijos globėjų – jos sužadėtinio šv. Juozapo ir šv. Joakimo, jos tėvo, – statulos. Antrajame altoriaus tarpsnyje – skulptūrinė grupė, vaizduojanti šv. Petrą, vedantį tikinčiuosius pas Dievą Tėvą per jam pavestą globoti Bažnyčią. Glorijoje – Dievas Tėvas plačiai išskėstomis rankomis. Virš paties altoriaus stalo – pelikano figūra. Kairiosios navos gale Šventosios Šeimos altorius, dešinės navos gale – Švč. Jėzaus Širdies altorius.

Presbiterijos dešinėje esančioje Marijos Ligonių Sveikatos koplytėlėje saugoma po Marijos apsireiškimo rasta skrynia, kurioje buvo slepiamas bažnyčios turtas, kryžius, peršautas per kivirčą su kalvinais, senieji Šiluvos bažnyčios liturginiai drabužiai bei reikmenys. Šias vertybes numatoma saugoti ir eksponuoti steigiamame Šiluvos muziejuje, o koplytėlę skirti Švč. Sakramento adoracijai.

aukštyn