LT EN DE PL 
Krikščionių piligrimystėPiligrimystė LietuvojeJonas Paulius II ir LietuvaKristaus šviesa ir tiesa mūs žingsnius telydi!
Algirdo Kazlos fotografija

Informacija piligrimui

ATLAIDAI
Kristaus Prisikėlimo (Velykų) atlaidai
Švč. Jėzaus Širdies atlaidai – keliami į trečią sekmadienį po Sekminių
Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai – rugsėjo 8 d. (keliami į artimiausią sekmadienį)

ŠV. MIŠIOS
Sekmadieniais 9.30, 11.00, 12.30, 18.00
Šiokiadieniais 18.00

Išpažinčių klausoma pusę valandos prieš šv. Mišias ir šv. Mišių metu

Bažnyčia atidaryta 9.00–18.30

Terasa lankoma
   Vasarą
Pirmadieniais–penktadieniais 11.30–18.30
Šeštadieniais ir sekmadieniais 11.00–18.30
   Žiemą
Pirmadieniais–penktadieniais 12.00–18.00
Šeštadieniais ir sekmadieniais 11.00–18.00

KONTAKTAI

Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčia
Žemaičių g. 31b, 44175 Kaunas
Tel. (37) 22 92 22
El. paštas info@prisikelimas.lt
www.prisikelimas.lt

Sekretoriatas priima 9.00–13.00 ir 14.00–17.00
 

aukštyn