LT EN DE PL 
Krikščionių piligrimystėPiligrimystė LietuvojeJonas Paulius II ir LietuvaKristaus šviesa ir tiesa mūs žingsnius telydi!
Algirdo Kazlos fotografija

Maldos ir giesmės

Jono Pauliaus Ii Velykų malda

1984 m.

Kristau! Nukryžiuotas ir prisikėlęs!
Dėkojame Tau!

Prašome Tavęs atleidimo
už kiekvieną blogį,
kuris suveši žmogaus širdyje ir pasaulyje,
prašome Tavęs atleidimo
už kiekvieną nepadarytą gerą darbą!

Šloviname Tave prisikėlusį!
Kaip apaštalas Tomas,
kuris iš pradžių netikėjo Tavo Prisikėlimu,
liečiame mūsų atpirkimo ženklus
Tavo rankose, Tavo kojose, Tavo šone,
su gyvu tikėjimu išpažindami:
„Mano Viešpats ir mano Dievas!“

Priimk šį išpažinimą,
šią velykinę Bažnyčios žinią.
Tegul nuskamba ji plačiu aidu
džiaugsmo pasveikinimuose,
ištartuose skirtingomis kalbomis,
kuriomis Tavo sekėjai
visame Žemės rutulyje
išpažįsta ir skelbia tikėjimą Prisikėlimu.
 

aukštyn