LT EN DE PL 
Krikščionių piligrimystėPiligrimystė LietuvojeJonas Paulius II ir Lietuva
Blogį nugalėk gerumu.
Marijonų novicijai su magistru t. J. Novicku Marijampolėje. 1935 m.

Marijonai

Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vardo Marijonų ordinas buvo įsteigtas 1673 m. Lenkijoje, Poznanės vyskupijoje. Lietuvoje pirmasis marijonų vienuolynas įsteigtas 1750 m. Marijampolėje. Caro valdžios represijų itin smarkiai paveiktą vienuoliją atgaivino palaimintasis Jurgis Matulaitis. Po reformos 1909 m. ordinas tapo to paties pavadinimo kongregacija. 1918–1928 m. kongregacijos centras buvo Marijampolė, vėliau – Roma. Svarbiausias kongregacijos tikslas – skleisti Švč. Mergelės Marijos kultą. Marijonai pasaulyje pasklidę gana plačiai: jie įsikūrę Lenkijoje, Ukrainoje, Baltarusijoje, Latvijoje, daugelyje kitų šalių. Ypač stiprūs marijonų vienuolynai Brazilijoje.

Tarpukariu marijonai Marijampolėje turėjo savo vienuolyną, buvo įsteigę gimnaziją, spaustuvę, vieną didžiausių Lietuvoje bibliotekų, sodininkystės, daržininkystės bei įvairių amatų įmonių. Kaune jie aptarnavo Šv. Gertrūdos bažnyčią, laikė pasauliečių ir savo auklėtinių bendrabučius. Panevėžyje 1937 m. įsteigė antrą vienuolyną ir provincijos naujokyną. Marijonai taip pat plėtojo veiklą Ukmergėje ir Žemaičių Kalvarijoje, rūpinosi lietuvių emigrantų sielovada JAV, vėliau – Anglijoje ir Argentinoje.

Sovietmečiu marijonai Lietuvoje darbavosi pogrindžio sąlygomis. Lietuvai atgavus Nepriklausomybę, kongregacijos nariai veikia Kaune, Marijampolėje, Vilniuje, Panevėžyje. Marijampolėje marijonams grąžinti vienuolyno, buvusios jų spaustuvės bei gimnazijos pastatai. Marijonams Marijampolėje patikėta Šv. arkangelo Mykolo parapija, nuo 2000 m. šiame mieste veikia Marijonų mokykla, kuri 2008 m. tapo gimnazija.

aukštyn