|
|
LT EN DE PL 
Pielgrzymki w chrześcijaństwieTradycja pielgrzymek na LitwieJan Paweł II i Litwa
Zło dobrem zwyciężaj!

1 Bazylika św. Michała Archanioła
2 Kaplica bł. Jerzego Matulewicza w Luginiach Pal. Jurgio Matulaičio koplyčia Lūginėje
3 Klasztor marianów
4 Centrum Duszpasterstwa Diecezji Wiłkowyskiej
5 Kościół św. Wincentego à Paulo
6 Zbór luterański

Plan Mariampola i kaplica w Luginiach

Marijampolės planas, paspaudus atverčiamas PDF

Marijampolės centro planas, paspaudus atverčiamas PDF

aukštyn