|
|
LT EN DE PL 
Pielgrzymki w chrześcijaństwieTradycja pielgrzymek na LitwieJan Paweł II i Litwa
Į pirmą puslapį


Błogosławimy Tobie, Panie Jezu Chryste, żeś przez święty Krzyż Swój świat odkupić raczył!
Tomo Vyšniausko fotografija
  • tutejsze późnobarokowe kaplice i kościół to jeden z najpiękniejszych zabytków architektury XVIII w. na Litwie; 
  • charakteryzuje się subtelnością kompozycji, łączącą malowniczy, poruszający krajobraz; „ogrodu modlitwy” z niewyszukaną, ale wyrazistą architekturą; 
  • żywe sanktuarium, wciąż przyciągające wielu pątników. 

Kalwaria Wileńska to święte miejsce, w którym strapieni i utrudzeni przez wieki znajdowali ukojenie i umocnienie. Setki kilometrów przemierzali pielgrzymi pieszo by móc pójść za Chrystusem w Drodze Krzyżowej i doznać pocieszenia. Tu każdego dnia spotkać można grupki modlących się, zaś w Zielone Święta tysiące ludzi ciągną ze śpiewem i serdeczną modlitwą drogami prowadzącymi po tutejszych stromych górkach. Kalwaria Wileńska boleśniej niż inne świątynie stolicy doświadczona została kalwarią, przez jaką przeszli katolicy na Litwie za władzy sowietów. W 1962 r. kaplice i brama drogi krzyżowej zostały wysadzone w powietrze, a w rok później – zrównane z ziemią. Rozpoczęta w 1990 r. odbudowa Kalwarii Wileńskiej to – jak mówi kardynał Audrys Juozas Bačkis – „nie tylko rekonstrukcja dzieła sztuki sakralnej, to także dar dla wiernych, dla całego narodu, który doświadczył tylu cierpień i strat”. Kościół p.w. Odnalezienia Krzyża św. to jeden z najpiękniejszych i najlepiej zachowanych monumentalnych zabytków sztuki sakralnej na Litwie. W ołtarzu Matki Boskiej Bolesnej pątnicy mogą oddać cześć wystawionym tu relikwiom Krzyża św. znajdującym się za szklaną osłoną.

aukštyn