|
|
LT EN DE PL 
Pielgrzymki w chrześcijaństwieTradycja pielgrzymek na LitwieJan Paweł II i Litwa
Į pirmą puslapįKtóryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami!
Dalės Šmerauskaitės fotografija
  • jeden z najciekawszych i największych zespołów XVII- i XVIII-wiecznej architektury sakralnej na Litwie;
  • w ołtarzu głównym czczony jest obraz Madonny z Dzieciątkiem;
  • szczególny ze względu na stacje Drogi Krzyżowej oraz kaplicę Świętych Schodów, zbudowanych na wzór znajdujących się w rzymskiej bazylice na Lateranie. 

Cytowiany są miasteczkiem położonym malowniczo na płaskowyżu wschodniej Żmudzi, znanym ze względu na znajdujący się tu zabytkowy kompleks barokowy. Zachowany tu do dzisiaj kościół Matki Boskiej Anielskiej i pobernardyński zespół klasztorny to jeden z najstarszych i największych na Litwie sakralnych zespołów architektonicznych pochodzących z XVII i XVIII w. W jego architekturze zawiera się wielowarstwowa harmonia gotyku, renesansu i baroku. Na kompleks składają się rozmieszczone obok siebie: kościół, dziedziniec z kaplicą Świętych Schodów i piętrowy budynek klasztoru. W głównym ołtarzu kościoła od lat 20-tych XVII w. wisi obraz Madonny z Dzieciątkiem, słynący łaskami. Droga Krzyżowa obejmuje 39 stacji i jest to największy znany obecnie zespół Drogi Krzyżowej na Litwie. W ołtarzu głównym kościoła można oglądać słynący łaskami obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem.

aukštyn