|
|
LT EN DE PL 
Pielgrzymki w chrześcijaństwieTradycja pielgrzymek na LitwieJan Paweł II i Litwa
Į pirmą puslapįBądź pozdrowiona Maryjo, Matko Pięknej Miłości!
Vytauto Kandroto fotografija
JP2PK
 ››› 
Piligrimų kelias
 ››› 
Pažaislis
  • jeden z najpiękniejszych zabytków dojrzałego baroku w północno-wschodniej części Europy;
  • znany jest dzięki znajdującemu się tu cudownemu obrazowi Matki Pięknej Miłości;
  • szczególny, unikalny przykład kościoła na centralnym planie sześciokąta z wklęsłą fasadą. 

Nad zalewem kowieńskiem, na obrzeżach Kowna, na wzgórzu wznosi się kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i klasztor. To jeden z najpiękniejszych przykładów dojrzałego baroku w północno-wschodniej części Europy. Świątynię tę w XVII w. zbudował dla mnichów kamedulskich kanclerz wielki litewski Krzysztof Zygmunt Pac. Zespół kościelno-klasztorny znany jest nie tylko dzięki obecności kamedułów i wartości artystycznej budowli. Co roku 2 lipca odbywał się tutaj odpust, na który przybywali liczni wierni, także ze względu na znajdujący się tu obraz Najświętszej Maryi Panny, podarowany zakonnikom przez fundatora i stąd popularnie nazywany Matką Boską Kamedulską. Dramatyczna, ponad trzywiekowa historia klasztoru nosi piętna wojen, pożarów i zniszczeń, ale ma też w sobie znaki różnych tradycji duchowych. Dziś miejscem tym opiekują się siostry ze Zgromadzenia św. Kazimierza (kazimierzanki), starając się ożywić i kontynuować tutejsze tradycje kultu, otwierając się na nowe przejawy życia kulturalnego we współczesnym społeczeństwie.

aukštyn