|
|
LT EN DE PL 
Pielgrzymki w chrześcijaństwieTradycja pielgrzymek na LitwieJan Paweł II i Litwa


Świątynia, w której bije serce narodu litewskiego.
Jan Paweł II, Litwa
ELTA fotografija

Jan Paweł II w archikatedrze wileńskiej

4 września 1994 r. archikatedrę nawiedził papież Jan Paweł II i modlił się także w Kaplicy św. Kazimierza, przy jego relikwiach. Ojciec święty spotkał się w katedrze z księżmi, zakonnicami, zakonnikami i klerykami. Jan Paweł II wyznał, że dziękował świętemu patronowi Litwy „za radość bycia tu z wami”. Katedrę nazwał świątynią, w której „bije serce narodu litewskiego” i gdzie „troskliwie przechowywane są doczesne szczątki św. Kazimierza”. Na pamiątkę pobytu Jana Pawła II w katedrze wmurowano marmurową tablicę. Znajduje się ona po prawej stronie ołtarza głównego, w pobliżu północnego wyjścia przytwierdzona do jednej z kolumn.

aukštyn