|
|
LT EN DE PL 
Pielgrzymki w chrześcijaństwieTradycja pielgrzymek na LitwieJan Paweł II i Litwa
Į pirmą puslapįTu przez wieki czczony był Syn Boży!
Vido Venslovaičio fotografija
  • w Szydłowie przed czterystu laty objawiła się Najświętsza Maryja Panna i było to jedno z pierwszych jej objawień w Europie i bodaj jedyne, gdy Matka Boża zwróciła się do nie-katolika;
  • niemal od pięciuset lat obchodzony jest odpust Narodzenia Najświętszej Maryi Panny;
  • już od ponad trzystu lat czczony jest łaskami słynący obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem;
  • 7 września 1993 r. Szydłowo nawiedził papież Jan Paweł II, powierzając Litwę opiece Najświętszej Maryi Panny. 

Od dawnych wieków aż po dziś dzień nieprzerwanie ciągną do Szydłowa pielgrzymki. Tu już niemal pięć stuleci świętowany jest odpust Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Przyciągał on zawsze rzesze pątników z całego obszaru Litwy i spoza jej granic. W miejscu, w którym czterysta lat temu objawiła się Maryja stoi teraz Kaplica Objawienia, szczególnie chętnie przez pątników nawiedzana. W podstawie jej ołtarza wmurowany został kamień, na którym – jak mówi tradycja – w 1608 r. Matka Boża się objawiła. W bazylice Narodzenia Najświętszej Maryi Panny wierni często modlą się przed obrazem Madonny, słynącym łaskami od początku XVII w. Obecnie najwięcej pielgrzymów przybywa tu w czasie oktawy odpustowej na początku września. W ostatnią niedzielę sierpnia dorocznie wierni przychodzą tu pieszo z Cytowian (lt. Tytuvėnai) i z doliny Dubisy w dziękczynnej pielgrzymce za dar wolności kraju. Co roku Szydłowo odwiedza ok. ćwierć miliona pielgrzymów. Szczególnie uroczyście obchodzono tu we wrześniu 2008 r. 400-lecia tutejszego objawienia się Matki Boskiej.

aukštyn