|
|
LT EN DE PL 
Pielgrzymki w chrześcijaństwieTradycja pielgrzymek na LitwieJan Paweł II i Litwa
Į pirmą puslapįJa jestem zmartwychwstanie i życie. (J 11, 25)
Dalės Šmerauskaitės fotografija
  • historia budowy i odbudowy kościoła wymownie odzwierciedla dzieje narodu litewskiego w wieku XX;
  • budowla charakteryzuje się nowoczesnością stylu, zwięzłym monumentalizmem i tchnie duchem współczesności;
  • na dostępnym dla zwiedzających tarasie (na dachu kościoła) znajduje się Kaplica Matki Bożej Szydłowskiej;
  • z tarasu można oglądać panoramę Kowna i okolic. 

Kościół Zmartwychwstania Pańskiego w Kownie jest niejako metaforą duchowego odrodzenia narodu litewskiego i symbolem odzyskanej wolności, odwołującym się do miłości Ojczyzny i wartości jego chrześcijańskich korzeni. Przypomina, że Jezus Chrystus jest trwałym fundamentem narodowego istnienia. Kościół Zmartwychwstania jest jednym z najbardziej wyrazistych przykładów modernizmu w architekturze sakralnej na Litwie. Świątynia charakteryzuje się zwięzłością kompozycji przestrzennej, surową, rytmiczną linią pionu, ma schodkową, wyraźnie zarysowaną sylwetkę. Centralna wieża wznosi się ku niebu na 70 metrów w górę. Na tarasie znajduje się Kaplica Matki Bożej Szydłowskiej. Z tego tarasu kownianie i goście mogą oglądać piękną panoramę miasta i okolic.

aukštyn