|
|
LT EN DE PL 
Pielgrzymki w chrześcijaństwieTradycja pielgrzymek na LitwieJan Paweł II i Litwa
Į pirmą puslapį


Matko Boga i nasza, PocieszycielkoStrapionych, módl się za nami!
Klaudijaus Driskiaus fotografija
  • tu czczony jest obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, Pocieszycielki Strapionych, ukoronowany koronami poświęconymi przez Jana Pawła II; 
  • uroczyście obchodzony jest oktawę trwający odpust Matki Boskiej Zielnej – Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia);
  • znana i trwała jest tu tradycja pielgrzymowania, szczególnie pieszych pielgrzymek. 

Piwoszuny to niewielka wieś, położona w miejscu malowniczym i pofalowanym, w bliskości ogromnego lasu Pivašiūnai-Ginėtiškės nad jeziorem Ilgis, 25 km na północny wschód od Olity (lt. Alytus). Ta miejscowość znana jest nie tylko dzięki swemu korzystnemu usytuowaniu geograficznemu i krajobrazowemu, ale przede wszystkim dzięki miejscowemu kościołowi i znajdującemu się obrazowi Madonny z Dzieciątkiem, który słynie łaskami. W 1988 r. kardynał Vincentas Sladkevičius (1920-2000) ukoronował ten sławny obraz wiernej Pośredniczki łask i Pocieszycielki koronami, które wcześniej pobłogosławił Jan Paweł II. Kardynał nadał mu wtedy tytuł Pocieszycielki Strapionych. Kościół w Piwoszunch jest jedną z najważniejszych świątyń w diecezji koszedarskiej, ale znany jest daleko poza jej granicami. W kościele w Piwoszunach odbywa się najważniejszy w diecezji odpust, trwający oktawę i przypadający na Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

aukštyn