|
|
LT EN DE PL 
Pielgrzymki w chrześcijaństwieTradycja pielgrzymek na LitwieJan Paweł II i Litwa
Į pirmą puslapįMatko Miłosierdzia, pod Twoją obronę uciekamy się!
Jurgino Žilio fotografija
  •  Kaplica Ostrobramska słynie z cudownego obrazu Matki Miłosierdzia;
  • wizerunek opiekunki Wilna – Matki Miłosierdzia czczą chrześcijanie Wschodu i Zachodu;
  • Ostra Brama należy do Europejskiej Sieci Sanktuariów Maryjnych;
  • w kościele św. Teresy na uwagę zasługują malowidła ścienne przedstawiająca życie św. Teresy;
  • 4 września 1993 r. w Ostrej Bramie modlił się papież Jan Paweł II.

Kaplica w Ostrej Bramie z łaskami słynącym obrazem Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia jest jednym z najważniejszych na Litwie miejsc z punktu widzenia religijnego, kulturowego i historycznego oraz najważniejszą świątynią Wilna – celem pielgrzymów z różnych krajów. Kult Matki Bożej jest w tym miejscu wyjątkowo silny i żywotny. Świadczy o tym wielka liczba wiernych przybywających na doroczny, listopadowy odpust ku czci Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej – Matki Miłosierdzia. Ciągle przybywa tu wotów – znaków głębokiej wdzięczności.

Ostrą Bramę otaczają: katolicki kościół św. Teresy, klasztor grekokatolicki św. Trójcy i prawosławny klasztor Ducha św. Z kaplicą Ostrobramską obecnie był jest związany, wzniesiony w 1654 r. przez karmelitów bosych, kościół p.w. św. Teresy z Avila. Był on połączony z ich dużym, obszernym klasztorem o kilku dziedzińcach. Freski zdobiące jego ściany to jedyne tego formatu dzieło zachowane z dziedzictwa artystycznego po byłej litewskiej prowincji Zgromadzenia Karmelitów Bosych.

aukštyn