|
|
LT EN DE PL 
Pielgrzymki w chrześcijaństwieTradycja pielgrzymek na LitwieJan Paweł II i Litwa
Witaj, święta i poczęta niepokalanie,
Maryjo, śliczna lilio, nasze kochanie.
Witaj, czysta Panienko, Najjaśniejsza jutrzenko.
Witaj, święta, Wniebowzięta, Niepokalana.
Ernesto Mėlynio fotografija
JP2PK
 ››› 
Piligrimų kelias
 ››› 
Krekenavos bazilika
 ››› 
Bažnyčia

Kościół

Obecny murowany kościół zaprojektowali: architekt Justyn Goliniewicz i inżynier Florian Wyganowski. Zbudowano go w latach 1896-1902. Jest to kompozycja eklektyczna, o dwóch wieżach, na planie prostokątnym, trzynawowa, o zwężonej i obniżonej absydzie. Zawiera elementy neogotyckie i romanistyczne. Wieże wznoszą się na wysokość 56 m, a dach zdobi 13 wieżyczek.

Ołtarze w stylu neogotyckim w drewnie dębowym wykonano w pracowni Zaborskiego pod Szawlami. Ołtarz główny, jak to jest typowe dla wielu świątyń, można obejść wkoło. Znajdujący się w ołtarzu głównym cudowny obraz jest zakrywany kiedy nie odbywają się uroczystości. Zasłania go obraz Romana Szwojnickiego z początku XX w. pt.: „Chrystus naucza dzieci Litwy”. Przez miejscowych obraz ten nazywany jest „Chrystus z krekinowainami”, bo artysta przedstawił na nim żyjących ówcześnie w miasteczku mieszkańców.

Gdy zbliżało się 50-lecie budowy kościoła parafianie zamówili u krewnej bpa Kazimiersa Paltarokasa – Šalkauskienė jeszcze jeden obraz do zasłaniania cudownego wizerunku Maryi. W 1951 r. biskup poświęcił to dzieło, zatytułowane „Wniebowzięcie Maryi”.

Prezbiterium ozdobione jest witrażami Stasysa Ušinskasa, przedstawiającymi św. Kazimierza, biskupa Giedroycia, arcybiskupa Jerzego Matulewicza i Najświętszą Maryję Pannę Niepokalanie Poczętą. Ponad drzwiami świątyni umieszczony jest witraż tego samego autora z 1931 r., przedstawiający monstrancję. W oknach bocznych znajduje się osiem symbolicznych i figuratywnych witraży autorstwa Vytautasa Švarlysa. Ten sam artysta stworzył w 1999 r. tutejszy witraż pt.: „Zmartwychwstanie”, wstawiony dla uczczenia 100-lecia kościoła.

Cenne są wykonane w Królewcu organy. Po lewej stronie nawy środkowej przy pierwszej kolumnie uwagę zwraca foremna ambona, a w prezbiterium wyraźnym akcentem jest chrzcielnica. Tak w kościele, jak i na dziedzińcu jest jeszcze więcej cennych dzieł sztuki.

aukštyn