|
|
LT EN DE PL 
Pielgrzymki w chrześcijaństwieTradycja pielgrzymek na LitwieJan Paweł II i LitwaTu przez wieki czczony był Syn Boży!
Klaudijaus Driskiaus fotografija

Jan Paweł II w Szydłowie

Jan Paweł II nawiedził sanktuarium szydłowskie 7 września 1993 r. Ojciec święty modlił się w Kaplicy Objawienia, zaś w bazylice uczestniczył w liturgii słowa, skoncentrowanej na temacie rodziny chrześcijańskiej. Poproszony przez kardynała Sladkevičiusa dokonał koronacji przywiezionej ze Stanów Zjednoczonych, a peregrynującej po licznych emigracyjnych parafiach litewskich figury Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. Papież powierzył też opiece Maryi cały naród litewski. O obecności Ojca świętego w Szydłowie przypomina jego dar: złoty różaniec, wykonany przez watykańskich artystów.

Papież prosił Szydłowską Maryję, by umacniała Litwinów w gotowości do słuchania słów Jezusa – Słowa Życia, które zasiano tu przed wiekami. Zachęcał wiernych, by postępowali za przykładem Maryi – „przewodniczki wiary”, całe swoje życie kierując ku Chrystusowi, słuchając Słowa Bożego i wypełniając je.

Na pamiątkę papieskiej obecności w Szydłowie w 1994 r. na wzgórzu w pobliżu miasteczka mieszkańcy postawili krzyż. W roku 2003, w dziesiąta rocznicę papieskiej wizyty w Szydłowie, poświęcony został nowy ośrodek rekolekcyjno-powołaniowy – Dom Jana Pawła II. W 2008 r. na placu między bazyliką a Kaplicą Objawienia stanął pomnik Jana Pawła II, a ulicę biegnącą wzdłuż placu nazwano jego imieniem.

aukštyn