|
|
LT EN DE PL 
Pielgrzymki w chrześcijaństwieTradycja pielgrzymek na LitwieJan Paweł II i Litwa


Matko Boga i nasza, PocieszycielkoStrapionych, módl się za nami!
Klaudijaus Driskiaus fotografija

Informacje praktyczne

ODPUSTY
Oktawa Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny: 15-22 sierpnia
Matki Boskiej Pocieszycielki Strapionych: 15 dnia każdego miesiąca
św. Jana Chrzciciela: 24 czerwca
Narodzenia Najświętszej Maryi Panny: 8 września i najbliższa tej daty niedziele

MSZE ŚW.
Niedziele i odpust Wniebowzięcia: 10.00, 12.00, 18.00
W dni powszednie: 9.00 (albo 19.00), 19.00 (w maju i czerwcu), 17.00 (w październiku)
Soboty: 10.00

RÓŻANIEC I GODZINKI o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny
Niedziele, po mszy św. o godz. 10, z wyjątkiem niedziel w wielkim poście

Kościół jest otwarty podczas nabożeństw i poprzednim uzgodnieniu

KONTAKTAI

Pivašiūnų Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
Pivašiūnai, 64482 Alytaus r. sav.
Tel. (+ 370 315) 5 80 04
E-mail: info@pivasiunai.lt
www.pivasiunai.lt

Informacja pod nr tel.: (+ 370 315) 2 93 44 lub 2 93 86, faks: (+ 370 315) 2 93 50
 

aukštyn