|
|
LT EN DE PL 
Pielgrzymki w chrześcijaństwieTradycja pielgrzymek na LitwieJan Paweł II i Litwa


Matko Boga i nasza, PocieszycielkoStrapionych, módl się za nami!
Klaudijaus Driskiaus fotografija

Modlitwa

Najświętsza Maryjo, Pocieszycielko strapionych, Matko Boga i nasza! Z Twoją pomocą i wstawiennictwem mamy nadzieję uprosić łaski dla siebie, naszej Ojczyzny i Kościoła.

Pocieszycielko strapionych, do Ciebie nieustannie się uciekają obciążeni, utrudzeni i zalęknieni. W Tobie pocieszenie i wsparcie znajdują wszyscy, którzy szukają Twej pomocy zwłaszcza wtedy, gdy rodziny czy cały kraj dotyka nieszczęście.

Matko Kościoła, osłoń nas od niebezpieczeństw, wyproś dar wiary, uchroń od śmierci duchowej, ulecz serca obojętne, upraszaj łaski dla zdrowia ciała i duszy. Pragniemy być uczestnikami Zmartwychwstania Twego Syna.

Maryjo Piwoszuńska, Twojej opiece polecamy Ojca świętego, biskupów, księży, wszystkie dusze zwrócone ku Bogu, naszą młodzież i cały Kościół. Amen.

aukštyn