|
|
LT EN DE PL 
Pielgrzymki w chrześcijaństwieTradycja pielgrzymek na LitwieJan Paweł II i LitwaMaryjo, Patronko Litwy, pod Twoją obronę uciekamy się!
Vytauto Kandroto fotografija
JP2PK
 ››› 
Piligrimų kelias
 ››› 
Trakų bažnyčia
 ››› 
Istorija

Historia

Nazwa „Troki” początkowo najprawdopodobniej odnosiła się nie do dzisiejszych, ale do Starych Trok, leżących 4 km na południowy wschód od obecnego miasteczka nad jeziorem. Z rozkazu wielkiego księcia w XIII w. zbudowano tam zamek i ustanowiono rezydencję władcy, pełniącą rolę stolicy. Wkrótce jednak stolicę przeniesiono do Wilna. Obecne, tzw. Nowe Troki stały się drugim po Wilnie najważniejszym centrum administracyjnym i politycznym ok. 1375 r., gdy w połowie XIV w. zamieszkał tu wielki książę Kiejstut (~1297–1382), przenosząc się do powstającego na półwyspie trockim zamku. Na przełomie XIV i XV w. powstały mury zamku na wyspie Jeziora Trockiego. W 1409 r. Trokom nadano prawo magdeburskie. XV i XVI wiek uchodzi za okres rozkwitu miasta, którego znaczenie później zmalało.

24 maja 1409 r. wielki książę Witold (~1350–1430) nadał przywilej fundacyjny, mocą którego powstała w Trokach parafia. Wtedy nadano jej wezwanie Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Jana Ewangelisty. Nie ma przekazów dotyczących daty zakończenia budowy i konsekracji kościoła. Proboszcz trocki wzmiankowany jest po raz pierwszy w 1479 r., co świadczyłoby, że kościół już stał i że odbywały się w nim nabożeństwa. Prawdopodobnie powstał on w drugiej-trzeciej dekadzie XV w. jako gotycka budowla z czerwonej cegły i taki pozostawał do początku XVII w., kiedy to dobudowano przedsionek. W tym czasie świątynia stała się znana w związku z wieściami o cudowności miejscowego obrazu Matki Boskiej. Źródła historyczne mówią o coraz większej liczbie pątników, zaś inwentarze kościoła o rosnącej ilości rzeczowych wyrazów wdzięczności Bogu, związanych z tym obrazem.

W okresie wojny z Moskwą latach 1655-1661 kościół został zniszczony i splądrowany, zaś po niej został odbudowany w stylu barokowym. W 1700 r. przy południowej ścianie prezbiterium dobudowano rodową Kaplicę Romerów. Na początku XVIII w. świątynię ponownie wyremontowano w ramach przygotowań do uroczystości ukoronowania łaskami słynącego obrazu. W okresie powstania kościuszkowskiego (1794) budowla została dotknięta pożarem: wtedy zniszczeniu uległy organy, ucierpiała kruchta i dach. Nie ominęły jej zniszczenia związane z obiema wojnami światowymi, zaś w okresie sowieckim nie zadbano należycie o jej stan. W latach 2007-2008 kościół został poddany starannemu remontowi.

aukštyn