|
|
LT EN DE PL 
Krikščionių piligrimystėPiligrimystė LietuvojeJonas Paulius II ir Lietuva
Jono Pauliaus II piligrimų kelias
Ateinu, o Viešpatie, kaip ramybės ir vilties piligrimas, kad ... skelbčiau tikėjimą Tavimi ir mūsų prisikėlimu...
Jonas Paulius II, Lietuva

Jaunieji piligrimai užsuko į Tytuvėnų šventovę

PILIGRIMUI

MALDYNAS

Kviečiame kartu su mylimu Šventuoju Tėvu Jonu Pauliumi II aplankyti svarbiausias Lietuvos šventoves...


ŽODYNĖLIS

ŽINYNĖLIS